Banner med velkomsttekst til hjemmesiden

Her fortæller vi om Nyborgs rolle som den første reformationshovedstad i det nyligt protestantiske Nordeuropa i midten af 1500-tallet. Christian 3. gennemførte Reformationen i Danmark i 1536. Han ombyggede både Nyborg Slot og by i den nye tros verdensbillede. Det var kongemagten skulle iscenesættes og det var herfra, at det nye protestantiske kongerige skulle regeres. Frem til Christian 3.’s død i 1559 var Nyborg kongens stad. Vi sætter fokus på den oversete historie i anledning af reformationsjubilæet.

Her kan du også læse om den dramatiske kamp om magten inden for kongeslægten med udgangspunkt i troen, dynastiet og byen. Hovedpersoner i konflikten havde tætte forbindelser til Nyborg Slot, og her fandt blodige kampe sted under borgerkrigen i Danmark, Grevens Fejde (1534-1536). Vi fortæller om, hvordan troen spillede en afgørende rolle for de dynastiske magtkampe, der førte til Reformationen i 1536 og bestræbelserne på at bygge det nye protestantiske samfund op efter overgangen fra den katolske tro til den protestantiske tro.

Vi trækker tråde op til nutiden, hvor kampen om ordet stadig er et højaktuelt tema. Præcis som det var for munken Martin Luther, da han i 1517 slog sine teser op på kirkedøren i Wittenberg og dermed startede Reformationen.

Undervejs kan du på siderne også se en række flotte og sjældne illustrationer, der stammer fra Reformationen.

Velkommen.

Sidst opdateret 21. februar 2018