Reformationens begyndelse i 1517 er en begivenhed, der er blevet markeret lige siden i Danmark. Reformationen er en begivenhed af største betydning for Danmark og for Nyborg. Det er et af de helt centrale kapitler i verdensarvsfortællingen om Nyborg Slot og by. Det er imidlertid en noget underbelyst del af historien – ikke bare Nyborgs, men i det hele taget. Derfor Østfyns Museer og Nyborg Kommune dig mulighed for her på hjemmesiden at dykke ned i den spændende Reformationshistorie med udgangspunkt i tre temaer: Nyborg, dynastiet og troen.

I 1517 slog Martin Luther sine berømte teser op på kirkedøren i Wittenberg. Det blev startskuddet til reformationerne i 1500-tallets Europa, der førte til trosskiftet i Danmark i 1536. Den gamle katolske kirke blev erstattet af den protestantiske, der er grundlaget for folkekirken i dag. Samtidig blev Nyborg til residensstad for de danske konger, stedet hvor den nye protestantiske kongemagt skulle iscenesættes. Hvis Martin Luthers Wittenberg er den åndelige hovedstad for Reformationen, så er Nyborg den verdslige hovedstad, residensby for det protestantiske Europas mest magtfulde fyrste – den danske konge.

Det kan du læse mere om her på siden. God fornøjelse.

Tidslinje

Ca. 1170 Nyborg Slot grundlægges.

1193-1210 Kongens Slot bygges.

1481 Kong Hans og Dronning Christines hof på Nyborg Slot. Christian 2. bliver født her.

1523 Christian 2. går i landflygtighed og Frederik 1. bliver konge.

1525 Nyborg bliver hovedstad i Danmark.

1533-36 Grevens Fejde

1536/37 Reformationen gennemføres og Christian 3. bliver konge.

1540’erne Nyborg Slot udvides. Reformationshovedstaden planlægges og tager form.

1544 Freden i Speyer, hvor Christian 3. bliver officielt anerkendt som konge.

1550’erne Nyborg by udvides og befæstes.

1555 Religionsfred i Augsburg. Troen i riget følger fyrstens tro.

1559 Christian 2. og Christian 3. dør og begraves i Odense.

1560 Fastelavnsfesten markerer afslutningen på Nyborgs position som landets hovedstad.